Курсовете по испански език в Образователен център “Знание” се провеждат по системата Nuevo Ven. Това е съвременна комуникативна система за преподаване на испански като чужд език, която е съобразена с препоръките на Европейската езикова рамка. В програмата за обучение са застъпени, както граматическите и лексикалните, така и социокултурните аспекти на езика. Развиват се и четирите комуникативни умения – четене, писане, слушане и говорене.