Курсовете по руски език в Образователен център “Знание” град Пазарджик се провеждат по системите Научи Руски и Приглашение в Россию.

Приглашение в Россию е нова система на водещо руско издателство „Русский язык. Курсы“, в която се прилага комуникативния метод на обучение и се развиват всички речеви умения на курсистите. Системата е допълнена от колектив на издателство „Просвета“ така, че да съответства на потребностите на българите. Системата предлага интересни текстове за четене и слушане, разнообразни упражнения за усвояване на лексиката и граматиката, системни знания за културата на Русия. В процеса на обучение се използва близостта на родния и чуждия език и се отделя специално внимание на специфичните трудности за българите.

Друга система, която използваме е КОНТАКТ. Системата Контакт се прилага успешно при усвояването на всички нива на руския език. Системата е съставена от четири нива. Изключително ефективна и оптимално пригодена към лесното усвояване на руския език, тя допринася за отличните резултати на курсистите както по отношение на писмената, така и разговорната форма на езика.