one to one

Индивидуалното обучение протича по индивидуален план съобразен с персоналните потребности на обучаващия се. Дните и часовете за обучение са съобразени с личните му възможности и предпочитания. При индивидуално обучение курсиста може сам да посочи системата на обучение, по която предпочита да бъде обучаван. Изискването от страна на езиковия център е, да бъдат покривани минимум 4 (четири) учебни часа седмично (един учебен час е 45 мин.).