Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Разполагаме с преподаватели по математика от Математическа Гимназия град Пазарджик, както и университетски преподаватели от ТУ София и ПУ Паисий Хилендарски град Пловдив, които максимално ще помогнат за постигане на вашите цели, а именно успешно издържан ДЗИ, прием в Български ВУЗ.