Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Подготовка за матура и кандидат-студентски изпити по математика.

Занятията се водят от висококвалифицирани, дългогодишни преподаватели от ЕГ “Бертолт Брехт” град Пазарджик както и Математическа гимназия град Пазарджик, които са запознати с изискванията за зрелостните и кандидат-студентските изпити и текущите им промени. Подготовката на кандидат-студенти по математика е за изпит-тест по програмите на УНСС, СА-Свищов и ИУ-Варна, както и за изпитите по математика в СУ и ТУ. Курсовете се провеждат в малки групи, което дава възможност за диференциран подход. В хода на самия курс вземат участие и преподаватели от ТУ София и ПУ Пловдив.

Курсът се провежда по програмата на МОМН за зрелостен изпит по математика, веднъж седмично по 4 учебни часа в малки групи.

Обучението на кандидат-студенти в учебен център „ЗНАНИЕ” е строго съобразено с критериите на изпита на съответното висше учебно заведение. Основна задача на подготовката е изграждане на знания и умения, адекватни на изпитния формат.

Ние предлагаме:

  • Курсове за подготовка в малки групи или индивидуално;

  • Внимателно и системно контролиране;

  • Текуща обратна връзка за постигнатия напредък;

  • Многократно трениране на кандидат-студентите в реална изпитна ситуация Изграждане на практически навици;

  • Месечна атестация за постиженията.