Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Външното оценяване по български език и литература и математика е част от изпита за кандидатстване след 7. клас.

През учебната 2009/2010 г. Министерството на образованието и науката за първи път организира външно оценяване на знанията и уменията на учениците от 7. клас по Бел и Математика, като в края на всяка учебна година се провежда такова оценяване в 4., 5., 6. и 7. клас.

Цел на Външното оценяване е проверката на знанията чрез еднакъв за всички ученици в страната изпитен тест, като по този начин обективно се оценява нивото на усвояване на знанията и уменията по съответния предмет.