Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

През учебната 2006/2007 г. Министерството на образованието и науката за първи път организира външно оценяване на знанията и уменията на учениците от 4. клас по изучаваните предмети.В края на всяка учебна година се провежда такова оценяване в 4., 5., 6. и 7. клас.

Ние от Знание предлагаме курсове за подготовка за 4-ти клас за математическите гимназии, които ще се провеждат през цялата календарна година, с основен акцент – отлично представяне на вашето дете на изпита по математика. Курсът се провежда в рамките на 100 учебни часа, като по време на провеждането ще се тренират:

  • задачи, които са достъпни до всички учебници и осигуряват допълнителна самостоятелна работа по изучавания материал;

  • задачи, които осигуряват допълнителна самостоятелна работа за достигане на отлична подготовка по изучавания материал;

  • задачи, които осигуряват подготовка на учениците за участие в състезания.