• КУРСОВЕ И УРОЦИ ПО ИСТОРИЯ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА;
  • КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ И УРОЦИ ПО ИСТОРИЯ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СУ, УНСС, ВТУ, ПУ, ЮЗУ и др.;
  • КОМБИНИРАНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И МАТУРА;
  • ЕДНОГОДИШНИ И ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ИСТОРИЯ;
  • КУРСОВЕ И УРОЦИ ПО ИСТОРИЯ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС;
  • ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ (частни уроци по история) ЗА УЧЕНИЦИ от 7 до 12 клас;
  • ОБУЧЕНИЕ В ГРУПИ ОТ 6 УЧЕНИЦИ;
  • ЕКИП ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ;
  • АВТОРСКИ МАТЕРИАЛИ;
  • ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД;
  • ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ.