Курсовете, които Образователен Център Знание град Пазарджик предлага по Биология включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по Биология. Биологията е изключително популярен курс, тъй като с този предмет можете да кандидатствате във всички медицински университети.

Ако сте решили да кандидатствате с Биология, вече знаете, че минималните балове за прием са високи, поради което трябва да отделите сериозно внимание върху учебния процес. Курсовете по Биология за кандидат-студенти включват теоретично преподаване на всички изпитни въпроси и силен контрол върху получените знания. Курсовете по Биология се провеждат в малки групи. Курсистите в групите по Биология и Химия са на различна възраст.

  • Нашите курсове по Биология за кандидат-студенти;
  • Целогодишни курсове за кандидат-студенти;
  • 4 учебни часа на седмица;
  • 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка;
  • График: събота или неделя;
  • Учебни материали за работа в час;
  • Пробни изпити;
  • Проверка на разработени теми;
  • Постоянен контрол върху учебния прогрес.