Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Учебната програма за учениците от прогимназията е съобразена изцяло с езиковите знания и умения на децата. Тя е базирана на комуникативната методика. Избраната от нас учебна система е съобразена с международните изисквания по отношение на натрупването на знания и формиране на езикови компетенции в ранна възраст.

Равностойно се упражняват всичките 4 умения – четене и слушане с разбиране, писане и говорене в диалогична и монологична форма. Малчуганите напредват в езика е с добро темпо, като нашите преподаватели онагледяват лексиката и граматиката, което от своя страна предразполага към по-бързото разбиране и усвояване на езиковия материал.

С помощта на вплетени в уроците картинки, игри и дидактични филмчета бързо и с лекота се усвояват основни граматични норми и съответната за нивото лексика.

Тестваме периодично знанията и уменията, за да могат да се запълнят пропуски, в случай че такива се наблюдават. Резултатите от тестове, както и контролните се вписват в специална информационна карта за успеваемостта на всеки ученик на нашата Интернет страница.