Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Учебната програма по немски език за ученици от начален курс е разработена в съответствие с изискванията заложени в Европейските езикови стандарти. Децата получават още от самото начало много добри познания по езика.

Използваме интерактивен метод на преподаване, който е съобразен с най-новите тенденции в чуждоезиковото обучение.Включваме допълнителни материали според нивото и възрастта на учениците. Училите преди това немски език задължително полагат тест и се разпределят в групи, съобразени не само с нивото, но и с възрастта им.

Проследяваме и контролираме чрез системни тестове, предвидени в края на всяка урочна единица всеки един от малчуганите. Поддържаме постоянен контакт с родителите чрез разговори или предоставяме писмена информация за постиженията на децата през учебната година.