Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Предлагана подготовка за изпити:

Изпитните сесии за TELC - Европейските езикови сертификати се провеждат два пъти в годината – юни и ноември. При голям брой заявили участие ние правим и извънредни сесии, които можете да намерите оповестени на нашия сайт.

 • А1 немски, английски;
 • А2 немски, английски;
 • А2+ немски език Test Arbeitsplatz;
 • В1 общ немски, английски;
 • В1 бизнес английски;
 • В1 английски в хотелиерството и ресторантьорството;
 • В2 общ немски, английски;
 • В2 бизнес английски.

Test DaF (Test Deutsch als Fremdsprache) е изпит по немски език за изучаващи езика, които желаят да следват в Германия или да получат сертификат за нивото си на владеене на немски език. Test DaF е централизиран изпит.Възможни са следните Test DaF – нива:

 • Test DaF- ниво 5 (TDN 5);
 • Test DaF- ниво 4 (TDN 4);
 • Test DaF- ниво 3 (TDN 3).

Дипломата по немски език на Конференцията на министрите на културата на Федерална република Германия (накратко Deutsches Sprachdiplom – DSD) е изпит по немски език като чужд език или немски като втори език, който може да бъде положен след оптимален брой часове обучение.

Дипломата по немски език на Конференцията на министрите на културата може да бъде придобивана от ученици в чужбина като доказателство за знания на следните нива:

Главната разлика между Дипломата по немски език – DSD и другите езикови сертификати се състои в нейното обвързване с училището. Предназначението на Дипломата по немски език не е получаването на сертификат, а системното изграждане на езикова компетентност на базата на многогодишното изучаване на езика в съответната гимназия с преподаване на немски език.

Изпитът DSD 2 се ориентира към ниво С1 на общоевропейската езикова рамка – GeR.

Полагането на Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang осигурява възможност за кандидатстване в университети в Германия.
 • A1 - Start Deutsch 1 сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре;
 • A2 - Start Deutsch 2 сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре;
 • B1 - Zertifikat Deutsch b1 С издържан изпит за Zertifikat Deutsch (ZD) се доказва владеенето на разговорен немски език със солидни основни познания, което позволява ориентиране във всички важни всекидневни ситуации;
 • B2 - Zertifikat Deutsch b2 Zertifikat Deutsch Plus е общопризнат изпит за ниво B2 от Европейската езикова рамка.

 • Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB): Сертификатът за Zertifikat Deutsch für den Beruf доказва умение да се общува в ситуации от професионалното всекидневие;
 • Goethe-Zertifikat B2: Със сертификата за Goethe-Zertifikat B2 се доказва, че успешно положилите изпита притежават добри познания по книжовен немски език;
 • С1 - Goethe-Zertifikat C1:Сертификата за Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP);
 • С2 - Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP): Със сертификата за Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP).

Австрийската диплома по немски е държавно признат изпит по немски като чужд и втори език.

Изпитите на австрийската диплома по немски (ÖSD) отговарят на международната рамкова директива, признати са като доказателство за владеене на немски език и имат международно значение. Като успешен и водещ езиков проект, ÖSD e носител на наградата „Европейски знак за иновативни езикови инициативи“.