Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Образователен Център Знание град Пазарджик подготвя за кандидат-студентски изпит по немски език за прием във ВУЗ, като ние разполагаме с преподаватели от ПУ” Паисий Хилендарски” град Пловдив и ТУ София, които ще Ви помогнат да се запознаете с програмата за прием във Висшите Училища в България по немски език.

Ние ще изготвим за Вас индивидуална програма в зависимост от нивото на знания по немски език и заявените конкретни цели.

Обучението на кандидат-студенти в учебен център „ЗНАНИЕ” е строго съобразено с критериите на изпита на съответното висше учебно заведение. Основна задача на подготовката е изграждане на знания и умения, адекватни на изпитния формат.

Ние предлагаме:

  • Курсове за подготовка в малки групи или индивидуално;

  • Внимателно и системно контролиране;

  • Текуща обратна връзка за постигнатия напредък;

  • Многократно трениране на кандидат-студентите в реална изпитна ситуация Изграждане на практически навици;

  • Месечна атестация за постиженията.