Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Немски език – държавен зрелостен изпит (матура) немски език

Какво включва модул немски език за матура?

  • ние правим с Вас пробни матури;

  • ние проверяваме и рецензираме;

  • ние проследяваме вашият напредък и слабите Ви места;

  • Вие комуникирате с най-добрите преподаватели, които проверяват същинските матури в София.

Всички материали и тестове са базирани на изискванията на МОМН.

Държавният зрелостен изпит се състои от четири компонента:

  • слушане с разбиране;

  • четене с разбиране;

  • езикови задачи (лексика и граматика);

  • създаване на писмен текст.

Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи-от затворен тип с възможни отговори, от които само един е верен, и със свободен отговор. Максималният брой точки е 70.

Създаването на писмен текст е с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.