Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Образователен Център “ЗНАНИЕ” разработва курсове по Немски език за начинаещи и напреднали по всички нива, както за начинаещи А1, А2, B1, така и за напреднали – B2, C1, C2, които са съобразени с Европейската езикова рамка. При нас ще се научите на граматиката и правописа, да използвате езика свободно. В допълнение, ще можете да разширите своя речник, да подобрите произношението си и практиките-слушане и четене с разбиране. Езикът на преподаване е немски, от самото начало.

Предлагаме:

  • Немски език за начинаещи (A1)- за хора, които нямат или имат малко предварителни познания по немски език;

  • Немски език за начинаещи (A2)-Тези курс извежда до ниво А2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР);

  • Немски език за напреднали (B1)-извежда до ниво B1 на Общата европейска референтна рамка за езиците;

  • Немски език за напреднали (B2)-Този курс извежда до ниво B2 от ОЕЕР;

  • Немски език за напреднали (С1)-Този курс извежда до ниво С1 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).