Груповите курсове в Образователе център “Знание” се провеждат по системата Echo.

Echo

Учебната система Echo е в 4 нива – А1, А2, В1, В2 съответстващи на Европейската езикова рамка. Тематиката е подходяща за юноши и възрастни, чиято цел е, както обща подготовка, така и подготовка за сертификат DELF.

Освен по Echo индивидуалните курсове могат да се провеждат и по системите Campus, Panorama или по друга избрана от Вас система. За тези, които обичат да учат с компютъра, включваме и мултимедийно обучение.

Campus

Учебната система Campus е предназначена за изучаване на френски език в три основни нива, които покриват нивата от А1 до В2 според Европейската рамка за изучаване на езици.

Panorama

Системата PANORAMA е на френското издателство Cle Internationale. Тя е съвременна, комуникативна система изцяло адаптирана към общоевропейските езикови изисквания за изучаване на френски език. Системата е одобрена от МОН. Тя е изцяло съобразена с Европейския езиков сертификат TELC, който от своя страна съответства на общо европейската езикова рамка.