Това са някои от най-често задаваните към нас въпроси. Ако не намирате отговора на въпроса си тук, то не се колебайте да се свържете с нас!

Oтговорът е „между 5 и 8 годишна възраст” или „колкото по-рано – толкова по-добре”. Няма съмнение, че едно дете на такава възраст възприема информация много по-бързо от един възрастен.

Често задаван въпрос, който обаче за съжаление преди всичко показва неразбиране на същността на процеса на обучение, който е двустранен и включва преподавател и учащ. Хората са различни – едни са добри в сметките и науките, други са творчески натури и са отлични в изкуствата, трети се открояват физически от връстниците си и се налагат в спорта, модата и т.н. По същия начин стоят нещата и с усета към чуждите езици – на един му се удава повече, на друг не чак толкова.

Съществуват много фактори, които оказват влияние върху успешното учене. Сред най-важните са мотивацията, атмосферата по време на урока, учителят и методите на работа.

Приятната атмосфера от друга страна е важна поради факта, че щастливият ученик е работещ и запомнящ ученик.

По правило език се усвоява по-лесно в ранна ученическа възраст. Мозъкът на един възрастен е по-обременен, особено ако ходи на работа, има семейство и деца. За сравнение, способността на децата да запомнят наученото е по-добра, а и това става по-бързо. Защо да губите време? Дори и да разчитате, че в по-късен етап ще покриете горе-долу този обем информация, има и други немаловажни ползи от по-ранното начало на занимания по чужд език. Доказано е, че деца, които са учили активно чужд език като малки, намират за далеч по-лесно усвояването на нови езици в бъдеще, понеже мозъкът им е трениран лингвистично правилно от дълго време.

За нас близките и коректни взаимоотношения с нашите клиенти са от първостепенно значение. Ние разчитаме на взаимно разбиране, дори своего рода приятелство. Все пак съществува Правилник, който има за цел регламентиране на условията за развитие на дейността на училището, както и на взаимоотношенията между Училището и неговите клиенти. Този правилник включва и допълнителни условия и особености с цел постигане на максимална коректност и прозрачност.

Ние притежаваме респект към всички наши колеги, включително тези от държавните и общински училища. По една или друга причина обаче практиката показва, че наученото само в училище, без да е ползвана специализирана помощ, рядко прави един ученик особено конкурентен при кандидатстване и по-специално при явяване на изпит за международен сертификат. Нещата просто са трудно съпоставими. Средата е различна, условията са различни.

В съвременните условия на все по-увеличаваща се конкуренция във всички сфери на живота и особено в бизнеса и на пазара на труда, нарасна и нуждата от валидно доказателство за познанията по чужд език. За целта човек може да се яви на най-различни изпити и да демонстрира познания на най-различни езици. Притежаването на международно признат сертификат повишава мобилноста, прави съответния човек по-конкурентоспособен при кандидатстване в чужд университет или при търсенето на професионална реализация в България или зад граница. Не на последно място такова удостоверение носи престиж и лично удовлетворение.

Според нас това е почти задължително. Всеки изпит има своя специфика и дори и да сте добре с езика, самото непознаване на формaта на съответния изпит и неговите специфични особености ще ви попречи да се представите добре. Неразумно е и да ползвате литература за подготовка, която не е съобразена с новостите, поради простия факт, че на всеки няколко години изпитите биват ревизирани, по една или друга причина, от съответните институции, които ги администрират.

По принцип познания по чужд език на нива В2, С1 и С2 се считат за достатъчни при кандидатстване в университет. Тъй като обаче университетите са автономни институции, те са в правото си да имат различни изисквания към езиковата подготовка на кандидатите. Ето защо задължително трябва да се провери предварително какви са конкретните изисквания на всяко отделно учебно заведение.

За тази цел се правят пробни изпити, които максимално се доближават до реалната изпитна среда и условия, с които кандидатът се сблъсква по време на изпита. За нас също е важно Вие да отидете на изпита подготвен и съответно да го вземете добре. Ние подготвяме кандидати за различните международни изпити вече дълги години, разполагаме със значителен опит, статистика, използваме точните програми и правилна методология. Самите учители, които Ви преподават, са минали по този път, освен филологическо образование притежават и най-високия сертификат на Кеймбридж, или дори имат опит като изпитващи.

Все пак понякога се цитират следните ориентировъчни, но и доста неточни, цифри:

За достигане до А2 – около 200 часа;
За достигане до В1 – около 400 часа;
За достигане до В2 – около 600 часа;
За достигане до С1 – около 800 часа;
За достигане до С2 – около 1200 часа.