Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ние от Образователен Център Знание ще подготвяме кандидат-студенти по Английски език за прием във ВУЗ в България. Този вид курс по английски език е изцяло съобразен с учебния материал, включен в изпитите за различните университети в България. Имайте предвид, че всяко Висше Учебно Заведение само решава какъв да бъде формата на кандидат-студентския изпит по английски език.

Разликите във формата за изпит по английски език са минимални, но с оглед да Ви подготвим максимално добре, ние ще се постараем максимално да Ви запознаем с конкретната програма и формат на изпитите за различните университети и колежи, в които имате намерение да кандидатствате.

 • Диктовка – 25 печатни реда, general academic knowledge (общи академични знания), т.е. не е художествена литература;
 • Reading comprehension – четене с разбиране; отговор на 10 въпроса с 4 възможни отговора;
 • Cloze test – текст с десет празни места; на всяко празно място има избор от 4 думи от едно и също семантично поле;
 • Error identificiation – откриване на евентуална грешка в 20 изречения; 4 възможни отговора – 3 подчертани части или отговор D – No error (няма грешка);
 • Paraphrase – преформулиране на 10 изречения;
 • Есе на обща тема 300 – 350 думи.
 • Есе на креативна тема;
 • Диктовка – литературен текст, modern fiction (съвременна проза);
 • Reading comprehension – четене с разбиране; 3 текста – журналистически, general academic knowledge (общи академични знания) и художествена литература; има по 4 въпроса с по 4 опции за всеки един;
 • Cloze test – текст с десет празни места; на всяко празно място има избор от 4 думи от едно и също семантично поле;
 • Error identification – откриване на грешката в изречението; разликата с формата в СУ е, че няма опцията “no error”, т.е. всички изречения имат по 1 грешка;
 • Paraphrase – преформулиране на изречения.

Обучението на кандидат-студенти в учебен център „ЗНАНИЕ” е строго съобразено с критериите на изпита на съответното висше учебно заведение. Основна задача на подготовката е изграждане на знания и умения, адекватни на изпитния формат.

Ние предлагаме:

 • Курсове за подготовка в малки групи или индивидуално;

 • Внимателно и системно контролиране;

 • Текуща обратна връзка за постигнатия напредък;

 • Многократно трениране на кандидат-студентите в реална изпитна ситуация Изграждане на практически навици;

 • Месечна атестация за постиженията.