Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

През учебната 2009/2010 г. Министерството на образованието и науката организира външно оценяване на знанията и уменията на учениците от 8. клас по изучаваните предмети. В края на всяка учебна година се провежда такова оценяване в 4., 5., 6. и 7. клас. Проверката има за цел чрез еднакъв за всички ученици в страната изпитен вариант -тест да се оцени нивото на усвоените знанията и уменията по съответния предмет през учебната година.

Това външно оценяване по английски, немски език се провежда в 8-ми клас в езиковите гимназии.

Ние в образователен център Знание работим с преподаватели, проверяващи на национално ниво изпитните работи, прилагаме материали, специално разработени и подходящи за една успешна подготовка на вашето дете.