„Училище „Знание“ вече работи съвместно с Изпитен и Езиков Център АВО-Бел, който е акредитиран център за провеждането на изпити на Cambridge English Language Assessment, част от Университета в Кеймбридж. На 8 ноември 2014 година ще се проведе сесия за изпитите FCE и CAE в сградата на училище „Знание“, гр. Пазарджик.“ Срокът за регистрация на кандидатите е 26 септември. Таксите за изпитите тази година са:

  • FCE (paper-based) 325 лв
  • CAE (paper-based) 342 лв