Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ние в образователен център Знание подготвяме за ДЗИ по английски език. Сама по себе си Матурата по английски език се състои от четири компонента:

  • слушане с разбиране;

  • четене с разбиране;

  • езикови задачи (лексика и граматика);

  • създаване на писмен текст.

Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи-от затворен тип с възможни отговори, от които само един е верен, и със свободен отговор. Максималният брой точки е 70.

Създаването на писмен текст е с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.

Какво ще правим по време на самият курс:

  • ние ще направим задължителен тест, за да определим вашето входно ниво по английски език и преценка на вашите индивидуалните нужди;

  • ще Ви запознаем с формата на матурата по английски език и спецификите за успешно полагане на изпита;

  • ще направим подробен преговор на изучавания материал от нива А1 до В2 по английски език;

  • в рамките на 20 часа ще направим опреснителен курс, свързан с граматически правила в английския език;

  • ще отработваме подробно изпитните компоненти на матурата;

  • ще правим постоянен контрол и оценяване в хода на обучението, като вие ще получавате подробни рецензии на писмените ви работи;