Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Обучението на кандидат-студенти в учебен център „ЗНАНИЕ” е съобразено с критериите на изпита на съответното висше учебно заведение. Ние сме си поставили високи цели, а именно – изграждане на знания и умения, адекватни на изпитния формат. Важен момент в нашите кандидат-студентски курсове е създаването на постоянен интерес на кандидата към изучавания предмет.

Ние предлагаме:

 • Курсове за подготовка в малки групи (до 10 човека) или индивидуално, което позволява на учениците да участват като равностойни в процеса на обучение;

 • Внимателно и системно контролираме самоподготовката;

 • В процеса на работа ние многократно тренираме с кандидат-студентите материала в реална изпитна ситуация, с което целим затвърждаване на усвоените знания, изграждане на практически навици, съобразени с изискванията на жанровия модел (интерпретативно съчинение, тест, други) и времето за изпълнение на задачата;

 • Ние подготвяме месечна атестация за постиженията и проблемите на курсистите в усвояването на учебния материал. Нашите преподаватели са действащи в известни български университети, които ще улеснят приема на Вас кандидат-студенти.

Видове курсове при нас:

 • едногодишни кандидат-студентски курсове по български език и литература, математика, история, география и английски език (начало – октомври и ноември – 2014 г.);

 • интензивна кандидат-студентска подготовка от месец февруари – 2015г.;

 • комбинирани курсове за подготовка за матура и кандидат-студентски изпити.

Високата успеваемост на учениците от нашите курсове на кандидат-студентските изпити в най-престижните български университети гарантират, че можете с основание да се доверите на дългогодишния ни опит, отлична методика и квалифицирани преподаватели.

Обучението на кандидат-студенти в учебен център „ЗНАНИЕ” е строго съобразено с критериите на изпита на съответното висше учебно заведение. Основна задача на подготовката е изграждане на знания и умения, адекватни на изпитния формат.

Ние предлагаме:

 • Курсове за подготовка в малки групи или индивидуално;

 • Внимателно и системно контролиране;

 • Текуща обратна връзка за постигнатия напредък;

 • Многократно трениране на кандидат-студентите в реална изпитна ситуация Изграждане на практически навици;

 • Месечна атестация за постиженията.