Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Какво представлява форматът на изпита по БЕЛ за матура:

Съдържа 33 тестови задачи с избираеми отговори-14 по български език, 13 по литература и 6 четене с разбиране на различни по стил текстове.

7 тестови задачи със свободни отговори, както и резюме на текст.

1 задача за създаване на аргументативен текст с жанр по избор.

В процеса на подготовката за матурата по БЕЛ са заложени следните елементи:
  • задължителен тест входно ниво на стартовите знания и преценка на индивидуалните нужди на всеки зрелостник;
  • запознаване с формата на матурата и спецификите на решаване на тест с отворени и избирателни отговори; актуализиране на подготовка при промяна на формата;
  • подробен преговор на учебния материал от 11 клас по литература и надграждане на актуалните знания от текущата подготовка в 12 клас по литература в училище;
  • теоретичен опреснителен курс по езикова култура;
  • подробно отработване на изпитните компоненти;
  • тестовата част по езикова култура и литература: затворени и отворени въпроси, извличане на информация от текст, резюмиране на текст;
  • умения за създаване на аргументативен текст по зададен общохуманен проблем върху изучавано произведение от българската литература (модели);
  • текущ контрол и ритмично оценяване в хода на обучението; подробни рецензии;
  • писмени домашни работи след всяко занятие;
  • пробни тестове в изпитна обстановка по български език, литература и комбинирани в зависимост от формата на изпита.